สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
  

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ประกาศและเอกสารดาวน์โหลดเรียน ผอ.ทุกโรงเรียน
เรื่อง แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
วันที่ 18/02/2019 เวลา 10:27 (จำนวนผู้เข้าชม 94)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตามบัญชีรายชื่อดังเเนบ
เรื่อง  ประกาศโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3 และการสำรวจความต้องการจำเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3
วันที่ 15/02/2019 เวลา 10:40 (จำนวนผู้เข้าชม 37)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 69 โรงเรียน
เรื่อง สำรวจความต้องการรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
วันที่ 05/02/2019 เวลา 10:11 (จำนวนผู้เข้าชม 137)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562
วันที่ 05/02/2019 เวลา 09:40 (จำนวนผู้เข้าชม 68)
เรียน ทุกท่าน
เรื่อง บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 สำหรับอาคารเรียน อาคารประกอบในสังกัด สพฐ.
วันที่ 04/02/2019 เวลา 20:37 (จำนวนผู้เข้าชม 79)

อัลบั้มรูปกิจกรรมอัลบั้มวิดีโอ