สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
  

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ประกาศและเอกสารดาวน์โหลดเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 153 โรงเรียน
เรื่อง การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
วันที่ 18/03/2019 เวลา 10:01 (จำนวนผู้เข้าชม 58)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1
เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ สังกัด สพฐ พ.ศ. 2562
วันที่ 06/03/2019 เวลา 10:01 (จำนวนผู้เข้าชม 274)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1
เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ สพฐ พ.ศ. 2562
วันที่ 06/03/2019 เวลา 10:00 (จำนวนผู้เข้าชม 120)
เรียน ผอ.ทุกโรงเรียน
เรื่อง แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
วันที่ 18/02/2019 เวลา 10:27 (จำนวนผู้เข้าชม 453)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตามบัญชีรายชื่อดังเเนบ
เรื่อง  ประกาศโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3 และการสำรวจความต้องการจำเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3
วันที่ 15/02/2019 เวลา 10:40 (จำนวนผู้เข้าชม 138)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 69 โรงเรียน
เรื่อง สำรวจความต้องการรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
วันที่ 05/02/2019 เวลา 10:11 (จำนวนผู้เข้าชม 267)

อัลบั้มวิดีโอ