สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
  

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ประกาศและเอกสารดาวน์โหลดเรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม
เรื่อง เตรียมการจัดประชุมทางไกล (conference)ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1กับกลุ่มโรงเรียน
วันที่ 04/04/2019 เวลา 14:23 (จำนวนผู้เข้าชม 57)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา2561)
วันที่ 27/03/2019 เวลา 11:23 (จำนวนผู้เข้าชม 150)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน 153 โรงเรียน
เรื่อง การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
วันที่ 18/03/2019 เวลา 10:01 (จำนวนผู้เข้าชม 122)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1
เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ สังกัด สพฐ พ.ศ. 2562
วันที่ 06/03/2019 เวลา 10:01 (จำนวนผู้เข้าชม 354)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1
เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ สพฐ พ.ศ. 2562
วันที่ 06/03/2019 เวลา 10:00 (จำนวนผู้เข้าชม 159)
เรียน ผอ.ทุกโรงเรียน
เรื่อง แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
วันที่ 18/02/2019 เวลา 10:27 (จำนวนผู้เข้าชม 494)

อัลบั้มรูปกิจกรรมอัลบั้มวิดีโอ