หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวเรื่อง : หน่วยตรวจสอบภายใน  บันทักเมื่อ 13/02/2019 10:31

 


ชื่อ :   นางวรพรรณ ภัทรภรณ์   ตำแหน่ง :   นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   097-0207487
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางสาวกัญชพร เขื่อนคำ   ตำแหน่ง :   นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   085-0370186
E - Mail :  

 


ชื่อ :   นางสาวกันยา ทองฟู   ตำแหน่ง :   นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา   
ติดต่อเบอร์โทร   085-1592804
E - Mail :