นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์
หัวเรื่อง : นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์  บันทักเมื่อ 13/02/2019 09:33

 

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

 

ประวัติส่วนตัว

 

   นายอัศรายุทธ   ศรีใจอินทร์ 

   เบอร์โทรศัพท์ 084-8031296

 

ประวัติการศึกษา           

 

   ปริญญาเอก   (ค.ด.) การบริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ประวัติการทำงาน

 

    -  ปี 2523 ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านสันกลาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

    -  ปี 2539 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกิ่วกอก สปอ.แม่จริม 

    -  ปี 2546 ผู้อำนวยการโรงเรียนนาซาว อ.เมือง จ.น่าน 

    -  ปี 2552 รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

    -  ปี 2556 รองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 2

    -  ปี 2561 รองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 1