รองผู้อำนวยการสพป.น่าน เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมี่ยนบ้านน้ำงาว ประจำปี 2562

ข่าวหัวเรื่อง : รองผู้อำนวยการสพป.น่าน เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมี่ยนบ้านน้ำงาว ประจำปี 2562
บันทักเมื่อ 06/02/2019  จำนวนผู้เข้าชม 176 ครั้ง
 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิวัฒน์  ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมี่ยนบ้านน้ำงาว ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชนเผ่าเมี่ยน ให้คงอยู่สืบไป

 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารใกล้เคียง