การประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ “การประเมินความสามารถด้านการอ่าน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ข่าวหัวเรื่อง : การประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ “การประเมินความสามารถด้านการอ่าน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
บันทักเมื่อ 11/02/2019  จำนวนผู้เข้าชม 127 ครั้ง
 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรชาติ ภูผาผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานเปิดการประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ “การประเมินความสามารถด้านการอ่าน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารใกล้เคียง