ต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและคณะตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดสอบ NT

ข่าวหัวเรื่อง : ต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและคณะตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดสอบ NT
บันทักเมื่อ 05/03/2019  จำนวนผู้เข้าชม 150 ครั้ง
 

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายสุรชาติ ภูผาผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ต้อนรับ ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและคณะตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดสอบ NT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) และโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารใกล้เคียง