ประชุมชี้แจงแนวนโยบายและวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ข่าวหัวเรื่อง : ประชุมชี้แจงแนวนโยบายและวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
บันทักเมื่อ 04/04/2019  จำนวนผู้เข้าชม 111 ครั้ง
 

วันที่ 3 เมษายน 2562 ดร.อัศรายุทธ์ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 พร้อมด้วย นางรุ่งทิพย์ สายมา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางดวงตา ลำลึก ศึกษานิเทศก์  นางรัตนา ภูเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำท้องถิ่น และชุมชน เพื่อชี้แจงแนวนโยบายและวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในการเรียนรวมของโรงเรียนบ้านสถาน บ้านศาลา บ้านน้ำหิน ในปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารใกล้เคียง