ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือ

ข่าวหัวเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือ
บันทักเมื่อ 05/04/2019  จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง
 

วันที่ 4 เมษายน 2562  นายนิวัฒน์   ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ประธานประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน  ลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ เป็นเงินจำนวน 1,966,100 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมอาคารสิริภัสสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารใกล้เคียง