ร่วมพิธีสูมาคารวะ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง)

ข่าวหัวเรื่อง : ร่วมพิธีสูมาคารวะ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง)
บันทักเมื่อ 17/04/2019  จำนวนผู้เข้าชม 228 ครั้ง
 

วันที่ 16 เมษายน 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตัวแทนบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมพิธีสูมาการวะคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ณ ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุช้างค้ำ (คณะสงฆ์ 5 รูป) พิธีสูมาการวะผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานให้ดำรงไว้สืบไป


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารใกล้เคียง