ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอัลบั้มภาพ
อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บันทักเมื่อ 05/04/2019