ถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯอัลบั้มภาพ
อัลบั้ม : ถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ  บันทักเมื่อ 09/04/2019