พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯอัลบั้มภาพ
อัลบั้ม : พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่พิราลัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ  บันทักเมื่อ 09/04/2019