การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอัลบั้มภาพ
อัลบั้ม : การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  บันทักเมื่อ 08/02/2019