การประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ“การประเมินความสามารถด้านการอ่าน”อัลบั้มภาพ
อัลบั้ม : การประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ“การประเมินความสามารถด้านการอ่าน”  บันทักเมื่อ 11/02/2019